FAKTA:

Všichni členové vaší rodiny, i ti, kteří mají astma a alergie, čisticí systém Rainbow ocení.

Nezávislé testy laboratoří vědecky prokázaly:

  • Rainbow odstraní značné množství alergenů z koberců.
  • Alergeny, které jsou zachyceny se již nevrátí zpět. Zůstávají v nádobě s vodou.
  • Rainbow nezaznamenalo pokles zachycených alergenů v částečně naplněné nádobě na vodu.
  • Uživatel Rainbow není vystaven styku s alergeny během vyprazdňování nádoby na vodu.

Certifikát AHAM
Certifikát AAFA

Rainbow Certifications