Upozornění na výskyt nekorektních konkurenčních praktik poškozujících zákazníky.

Pokud jakýkoliv výrobek získá na trhu skvělou reputaci, najde se dříve či později někdo, kdo se na ní chce přiživit; to se stalo, a v poslední době stále více stává, i čistícím systémům Rainbow. Pokud nekorektní praktiky konkurence poškozovaly převážně jen generálního dovozce Rainbow do ČR, další distributory a obchodní zástupce, řešili jsme to pouze „právní cestou“ a neobtěžovali „P.T. zákaznictvo“ jakýmikoliv sděleními; pokud však nyní máme informace, že jsou naši letití zákazníci uváděni záměrně v omyl, nemůžeme více mlčet.

Konkurence je pro normální trh nezbytným prvkem; motivuje, udržuje „ve střehu“, pobízí k inovacím; to vnímá a reflektuje již od roku 1929 i výrobce Rainbow, firma Rexair v USA. Americký trh je vysoce konkurenční a tamější zákazník tradičně náročný. Skutečnost, že celé generace v USA vyrostly s Rainbow, jehož název se pro ně stal synonymem „vysavače“ a později i „čističky vzduchu“, nás na začátku 90. let vedla k tomu vsadit na prověřenou, byť cenově náročnou, kvalitu. Vyplatilo se – stejně jako v USA i v České republice si Rainbow (mimo jiné ve stejném provedení - neexistuje žádné Rainbow v „jiné“ kvalitě než pro náročný trh v USA) dnes kupují do svých rodin již vnoučata těch, kteří se na začátku 90. let rozhodli pro mimořádnou kvalitu (to tím spíše, že „to Rainbow“ u babičky i po těch letech stále funguje).

Vybudování prodejní sítě, vypracování detailních postupů prodeje a předvádění v domácnostech zákazníků, „podpora“ prodeje prostřednictvím věcných darů pro navštívené zákazníky, investice věnované do pravidelných školení obchodních zástupců i pracovníků autorizovaných servisů, trvalejší dobré vztahy se zákazníky - tím vším (a nejen tím) - by bylo možné charakterizovat 25 let působení Rainbow na trhu v České republice.

Setkali jsme se v minulosti již s tím, že naše know-how a pověst se pokusil zneužít obchodní zástupce konkurence; došlo např. i k tomu že dva naši bývalí obchodní zástupci byli za takové praktiky při nabízení konkurenčního zboží odsouzeni z důvodu spáchání trestného činu Porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (dle § 248 trestního zákona). Nyní však registrujeme nebývale široké aktivity konkurence při „přetahování“ našich obchodních zástupců, do kterých bylo tolik investováno – bohužel někdy úspěšné.

Respektujeme právo hospodářské soutěže, právo obchodních zástupců ukončit s námi spolupráci a navázat ji s prodejci konkurenčního výrobku; pokud se však při tom dopustí nekalosoutěžních jednání, budeme to - stejně jako v minulosti - řešit právně.

Stejně respektujeme i právo každého zákazníka vybrat si pro něho cenově únosný výrobek, kvalitu a předpokládanou životnost. Co však nemůžeme mlčky tolerovat, jsou případy, kdy jsou naši zákazníci při prodeji konkurenčních výrobků klamáni.

Obrátila se na nás např. majitelka Rainbow, která jej koupila před cca dvaceti lety; chtěla dát starý přístroj na chalupu a pořídit si do městského bytu nový (mezitím proběhla řada inovací) a byla udivena, když ji „náš“ prodejce (stejný jako při podeji prvního Rainbow), na kterého se opět obrátila, poradil, ať si koupí jiný výrobek, který je „levnější a ještě lepší“ a hned jí ho předvedl a uvedl, že se jedná o „nástupnický“ produkt. Zákaznice si věc rozmyslela a kontaktovala naši centrálu, že by přeci jen chtěla koupit Rainbow, na které je zvyklá, jestli by to „nějak nešlo udělat“ – jaké bylo její překvapení, že byla oklamána, že Rainbow se stále prodává, a že žádné „nástupnické“ výrobky neexistují. V tomto případě měl příběh šťastný konec, paní ještě nic nepodepsala a mohla si tedy koupit Rainbow nové generace.

Cítíme nyní – na základě informací, které máme od pohoršených zákazníků, nutnost informovat zákaznickou obec, že:

a) Rainbow má v aktuální řadě produktů jenom jeden základní typ vysoce kvalitního výrobku vyráběného v USA; neexistuje tedy žádná „levnější varianta výrobku“, která by se měla prodávat „pod jiným názvem“ nebo která byla dokonce „vyvinuta speciálně pro evropský trh“ – takové triky a „kompromisy“ do prodeje prémiové značky nepatří – prodáváme jen špičkovou kvalitu za jí přiměřenou cenu,

b) naši obchodní zástupci by na základě řádně a přípustně dohodnuté exkluzivity ve vztahu k prodeji Rainbow neměli společně s Rainbow nabízet jako alternativu jiný čistící mechanizmus; děje-li se tak, je to v rozporu nejen se smluvním ujednáním, ale i s obchodní politikou generálního dovozce do České republiky i amerického výrobce Rexair a závěr si musí každý vyvodit sám.

Budeme vděčni všem našim zákazníkům, kteří nás budou informovat o podobných nekorektních jednáních výše uvedeného typu na naší „hot lince“ 724 25 25 25.

V Praze dne 30.7.2015 S pozdravem
R spol. s r.o.
Zdeněk Říčař, jednatel